Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych

Gminne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Mysiadle

ul. Osiedlowa 4

05-515 Mysiadło

Telefon: 517-665-037

E-mail: witamy@gpwm.edu.pl 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – p. Anna Pogorzelska 

E-mail: rodoanka@gmail.com  

Telefon: 725-875-004

lub listownie z dopiskiem „dane osobowe” na adres:

Gminne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Mysiadle

ul. Osiedlowa 4

05-515 Mysiadło


Autor:


Data ostatniej zmiany: