Organizacja

Organami Przedszkola są:

  • Dyrektor
  • Wicedyrektor
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców

Szczegółowe zasady organizacji Przedszkola określa Statut Gminnego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Mysiadle, który dostępny jest w siedzibie placówki oraz na jej stronie internetowej.

Przedszkole jest jedenastooddziałowe (w tym 4 oddziały integracyjne). Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków wynosi od 15 do 20, w tym maksymalnie 5 dzieci niepełnosprawnych.

Przedszkole działa na zasadzie powszechnej dostępności.

Przedszkole jest placówką nieferyjną i funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Przedszkole jest czynne od 6.30 do 17.30. Dzienny czas pracy oddziałów przedszkola i terminy przerw w pracy określa arkusz organizacyjny.


Autor:


Data ostatniej zmiany: