Pracownicy Obsługi i Administracji

Przedszkole zatrudnia pracowników niepedagogicznych.

Pracownicy administracyjni:

1) kierownik gospodarczy;

2) samodzielny referent ds. pracowniczo-osobowych;

3) referent ds. zaopatrzenia;

4) sekretarka.

Pracownicy obsługi:

1) pomoce nauczyciela;

2) woźne oddziałowe;

3) woźna;

4) konserwator;

5) kucharki;

6) pomoce kuchenne.

Zakresy obowiązków pracowników znajdują się w Statucie Przedszkola.


Autor:


Data ostatniej zmiany: