Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Lesznowola, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie o finansach publicznych.


Autor:


Data ostatniej zmiany: