Zasady rekrutacji

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Mysiadle z Oddziałami Integracyjnymi ogłasza rekrutację dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z Harmonogramem stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2023 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 stycznia 2023r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

Szczegółowe kryteria rekrutacji zawarte są w Uchwale Nr 753/LX/2023 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 stycznia 2023.

Uchwała kryteria przedszkola-2023

Wszelkie dokumenty niezbędne w procesie rekrutacyjnym można pobrać w siedzibie Przedszkola przy ul. Osiedlowej 4 oraz na stronie internetowej placówki.

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor.


Autor:


Data ostatniej zmiany: