Zestaw programów i podręczniki

Przedszkole pracuje w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. ( Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w roku szkolnym 2022/2023 prowadzona jest w oparciu o programy wychowania przedszkolnego:

– „Samodzielne – wszechstronne – szczęśliwe” – wyd. Nowa Era

– „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk-Kolczyńska i E. Zielińska, wyd. WSiP


Autor:


Data ostatniej zmiany: